Berekening taxe sur la plus value

De notaris zal de taxe sur la plus value berekenen.

Helaas blijkt dat de ene notaris daarin veel strenger de (niet altijd even duidelijke) regels van de Franse belastingdienst volgt dan de andere notaris. De berekening is dan ook vaak het onderwerp van veel touwtrekken tussen de verkoper en de notaris.

De winst op het huis is gedefinieerd als het verschil tussen de nu gerealiseerde verkoopprijs en de aankoopprijs (incl makelaarskosten en notariskosten). Van deze winst mag u eerst de kosten van het registreren van de hypotheek en de kosten voor het dossier diagnostic technique aftrekken. Vervolgens kunt u kiezen voor de investeringen die u heeft gedaan in woningverbetering. Dat zijn alleen maar aantoonbare investeringen voor verbetering van het pand, niet de onderhoudskosten. Oftewel u accepteert een forfaitaire aftrek van 15% (dan hoeft u niets meer te bewijzen) oftewel u overhandigt facturen van aannemers. Slechts facturen voor woningverbetering van in Frankrijk als aannemer of ‘artisan’ geregistreerde bedrijven komen daarvoor in aanmerking.  Zelf verbouwen met spullen van de bouwmarkt leidt dus niet tot vermindering van de taxe sur la plus value, al kennen we dossiers waarin de notaris erg meegaand is geweest in de aftrek van dit soort kosten. We merken dat de belastingdienst steeds strenger wordt. Zo is een notitie van de Franse belastingdienst naar alle notarissen gegaan, waarin staat dat in geval meubels worden mee verkocht, over die meubels OOK taxe sur la plus value moet worden betaald, tenzij de verkoper de waarde van de meubels kan bewijzen met aankoopfacturen of een officieel taxatierapport.

Als u het pand korter dan 5 jaar in bezit heeft, dan betaalt u 26,5% belasting over de winst. Indien u het huis langer dan 5 jaar in uw bezit had, dan wordt de verschuldigde belasting met elk jaar aanvullend eigendom tot aan 30 jaar eigendom, daarna betaalt u geen winstbelasting meer. Voor de fijnproevers: het te betalen bedrag bestaat voor een deel uit ‘belasting’ (tot maximala 22 jaar eigendom) en voor ene deel uit een ‘solidariteitsbijdrage’ (tot maximala 30 jaar eigendom). Met behulp van dit rekenmodel kunt u alvast een eerste schatting maken.

Bij woningen die jonger zijn dan vijf jaar moet bovendien rekening gehouden worden met BTW (TVA, Taxe sur la Valeur Ajoutée). De eigenaar moet TVA betalen over de behaalde winst. De verkoopprijs wordt door de belastingdienst altijd beschouwd als TTC (alle belastingen inbegrepen). Het te betalen bedrag aan TVA mag worden verminderd met de TVA die bij de bouw is betaald.