Offre d’Achat & Promesse d’Achat

U heeft een mondeling akkoord bereikt met de koper of verkoper, al dan niet met tussenkomst van een makelaar. Wat dan?

Soms wil de verkoper eerst uw bod nog eens op papier zien om te testen of u wel serieus bent en vraagt u om een offre d’achat te doen. Dit is niet meer dan een schriftelijke bevestiging dat u voor een overeengekomen prijs het huis van hem wilt kopen.

Een offre d’achat tekenen?

Op zich kan het afgeven van een offre d’achat niet veel kwaad, zolang erbij wordt vermeld dat dit aanbod geldig is onder de nader in een compromis de vente overeen te komen voorwaarden. Meestal kan de emailbevestiging van het bod al worden opgevat als een offre d’achat. Het geeft de verkoper iets meer houvast maar de koper niet, want de verkoper heeft alleen een mondelinge toezegging gedaan. Zou de verkoper willen, dan kan hij nog steeds, achter de rug van de koper om, zijn huis blijven aanbieden aan derden en mocht hij het tegen betere voorwaarden kunnen verkopen, dan zou hij daarvoor kunnen zwichten. Ook de koper kan zonder enige vorm van sanctie het offre d’achat intrekken. Wij Nederlanders vinden dat niet netjes, maar dat is schering en inslag in Frankrijk.

Promesse d’achat

Net als een offre d’achat is ook een promesse d’achat een eenzijdige overeenkomst, namelijk een belofte door de koper dat hij het huis zal kopen. Inmiddels is deze vorm van contract in Frankrijk verboden omdat hij de koper bindt en de verkoper niet. De verkoper zou met een voor de koper verbindende promesse op zoek kunnen gaan naar een andere koper die een betere prijs wil betalen, zonder de eerste koper te verliezen. Een enkele makelaar probeert nog wel eens zo’n promesse te laten tekenen.

Wij raden de ondertekening van een promesse d’achat uiteraard af. Een offre d’achat kunt u gerust tekenen, als de verkoper er op staat.