Dossier Diagnostic Technique (bij koop)

Er is een (steeds langer wordende) lijst met technische inspecties die een verkoper wettelijk verplicht moet laten uitvoeren voordat een Frans woonhuis verkocht kan worden.

Voor het uitvoeren van al die verplichte keuringen moet een technische inspecteur worden ingeschakeld. Let wel: alleen een als zodanig ingeschreven en erkend bedrijf mag deze inspecties uitvoeren. Voor commercieel onroerend goed hoeven slechts enkele van de keuringen uitgevoerd te worden.

De verkoper is verantwoordelijk

De verkoper is ervoor verantwoordelijk dat het Dossier Technique, ook wel Dossier Diagnostic Technique (DDT) genoemd, wordt opgemaakt. De koper hoeft alleen maar te controleren of de rapporten er zijn en volgens de wettelijke regels zijn opgesteld. De kosten zijn voor rekening van de verkoper. De timing van oplevering is van groot belang.

De volgende technische rapporten kunnen verplicht zijn:

Lood
Asbest
Termieten
Exacte oppervlakte
Natuurlijke en technische risico’s
Gasinstallatie
Electriciteitsinstallatie
Energielabel
Zwembadbeveiliging
Afvalwaterverwerking
Schimmels