Aan- en verkoop

De aankoop of verkoop van onroerend goed in Frankrijk gaat meestal redelijk probleemloos. Frankrijk is een beschaafd land waar een contract rechtszekerheid biedt en waar verreweg de meeste notarissen keurige heren en dames zijn die heel nauwgezet hun werk doen.

Toch gaat er nog te vaak iets mis. Op deze site kunt u (een paar van) die verhalen lezen.

Vinden van een koper of verkoper
Frankrijk kent geen ‘Funda’ en de kans is klein dat er zoiets ooit komt, gezien het gebrek aan samenwerking tussen makelaars. Toch biedt ook in Frankrijk het internet steeds meer en gemakkelijker manieren om een koper of verkoper te vinden.

Onderhandelingen en afspraken
De onderhandelingen over een aankoop zijn in Frankrijk niet fundamenteel anders dan in Nederland, al zijn er wel verschillen. Over het algemeen zijn Franse makelaars wat meer pusherig en u wordt pas serieus genomen als u een bod heeft gedaan. Veel Nederlanders willen eerst alle technische informatie hebben van het pand, voordat ze een bod doen. In Frankrijk is het gebruikelijk om eerst een bod te doen en dan pas vragen te stellen, u kunt het bod immers altijd nog terugtrekken zonder consequenties tot tien dagen na ondertekening van het voorlopige koopcontract. Teken niet zomaar elk willekeurig papier dat de makelaar u voorlegt. Houdt uw hoofd koel!

Opstellen compromis de vente
In Frankrijk draait alles om een goed koopcontract, het compromis de vente. Als dat goed in elkaar steekt, kan u weinig gebeuren. Laat dus iemand uw compromis de vente lezen! Iemand die eerder zo’n contract heeft gezien en die verstand van zaken heeft. Want niet alleen wat er in staat is van belang, ook wat er is weggelaten. Als u zelden of nooit zo’n contract heeft gelezen, dan is de kans groot dat u iets over het hoofd ziet, zelfs als u heel goed Frans leest.

Het dossier technique
De Franse wet verplicht verkopers om een aantal technische rapporten en verklaringen op te leveren. De kosten daarvan moeten worden gedragen door de verkoper. Deze rapporten zeggen veel, maar niet alles over de technische staat van het pand.

Opschortende en ontbindende voorwaarden
In een compromis de vente kunnen alle gewenste opschortende en ontbindende voorwaarden worden opgenomen. Laat u niet wijsmaken dat dit een standaard contract is, het is letterlijk een compromis tussen de wensen van de koper en die van de verkoper.

Ondertekenen van het compromis de vente
Bij onroerend goed transacties in Frankrijk ontstaan soms problemen door malafide makelaars of malafide verkopers. Maar de allergrootste bron van problemen is de naïviteit van kopers. Eigenwijze kopers die alles zelf willen uitzoeken. Of argeloze kopers die zomaar alles tekenen. U zou pas het compromis de vente moeten tekenen als u het HELEMAAL begrijpt en het er helemaal mee eens bent!

Wachten op de acte authentique
Er zit minimala twee maanden tussen de ondertekening van het compromis de vente en de ondertekening van de definitieve transportacte, de acte authentique. In de praktijk is die periode soms zelfs langer. Maar zelden korter.

Ondertekenen van de acte authentique
De acte authentique moet altijd door een Franse notaris gepasseerd worden. Dit contract is vergelijkbaar met een Nederlandse transportacte.