Exacte oppervlakte

In het compromis de vente wordt meestal de bepaling opgenomen dat indien de oppervlakte van het aan te kopen terrein in de praktijk minder dan 1/20 mocht blijken af te wijken van de grondoppervlakte die genoemd wordt in de acte, er geen verhaal mogelijk is op de verkoper.

Soms wordt er in het compromis de vente opgenomen dat zelfs als de afwijking meer dan 1/20 is, er ook geen verhaal mogelijk is.

De koper heeft het recht om de exacte oppervlakte van het aan te kopen terrein of het aantal vierkante meters bewoonbaar oppervlakte te laten nameten door een landmeter alvorens hij het compromis de vente tekent. Alleen voor een co-propriété (een appartement) is dit rapport wettelijk verplicht en moet dus betaald worden door de koper. Als u, in geval van de aankoop van iets aders dan een appartement, afziet van het recht om zelf een onderzoek te laten uitvoeren, dan ontneemt de ondertekening van het compromis de vente u het recht om daar in de toekomst nog op terug te komen. In geval van een appartement kunt u de verkoper echter erop aanspreken als bij nameting blijkt dat het opgegeven oppervlak niet strookt met de werkelijkheid.

Voor de meeste onroerend goed transacties in Frankrijk wordt dit onderzoek niet uitgevoerd. De meeste stukken grond zijn zo groot, dat een metertje meer of minder niet uitmaakt.