De koper is één persoon

Indien er slechts één koper is, zal het contract vrij overzichtelijk zijn.

De koper zal aangeslagen worden voor de overdrachtsbelasting. Dat bedrag zit opgesloten in het bedrag van de frais de notaire, die de koper betaalt bovenop de aankoopprijs. Dit is vergelijkbaar met de Nederlandse ‘kosten koper.’ In alle daaropvolgende jaren zal hij aangeslagen worden voor onroerende zaak belasting (taxe foncière en taxe d’habitation), ongeacht of hij permanent in zijn Franse huis woont of niet. De hoogte van de onroerende zaak belasting kan zeer uiteenlopen tussen gemeentes.

Getrouwde kopers

Mocht de koper (nog) getrouwd zijn en hij zou een huis in Frankrijk willen kopen zonder zijn wederhelft, dan kan de notaris vragen om een verklaring van geen bezwaar door de echtgeno(o)t(e), dan wel om een (officieel vertaald) uittreksel uit de huwelijkse voorwaarden waaruit blijkt dat de koper gerechtigd is zelfstandig een huis aan te kopen. Dit is met name van belang indien er een financieringsvoorbehoud wordt gemaakt. Zonder een dergelijke verklaring moet de echtgenoot meetekenen, ook al wordt hij geen mede-eigenaar.