Permis de construire

De volgende werkzaamheden en gebouwen vereisen een permis de construire:

– Bouwwerken (inclusief aan- of opbouwen) die een grondoppervlak creeren van meer dan 20 m² .
– Werkzaamheden die de draagconstructie (inclusief hakken van deuren en ramen in dragende muren) of de façade van een gebouw veranderen.
– Werkzaamheden die de bestemming van een gebouw of een ruimte daarin veranderen, met name als de verandering van niet-bewoonbaar naar bewoonbaar is.