Déclaration Préalable

Een déclaration préalable is meer een aangifte van een plan dan een verzoek om permissie. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen kan een gemeente de declaratie weigeren.

De volgende bouwwerken en werkzaamheden vereisen zo’n eenvoudige déclaration préalable:

– Bouwwerken die een bruto grondoppervlak creëren van meer dan 2 m² en minder dan 20 m² .
Habitations légères de loisirs (HLL’s zoals stacaravans, châlets, etc.) op een camping of vakantiepark, met een oppervlak van meer dan 35 m² .
– Alle bouwwerken, behalve windmolens, hoger dan 12 meter, die niet leiden tot een afgewerkt grondoppervlak, of waarvan het grondoppervlak niet meer is dan 2 m² .
– Muren hoger dan 2 m.
– Zwembaden met een binnenoppervlake van meer dan 10 m² en minder dan 100 m² , die niet zijn overdekt, of waarvan de overdekking lager is dan 1,80 m.
– Kassen en serres met een hoogte tussen 1,80 m en 4 m, met een grondoppervlak kleiner dan 2000 m² .
– Herbouwwerkzaamheden of werkzaamheden die het uiterlijk van een gebouw veranderen.
– Verandering van bestemming van een gebouw, zonder dat het bewoonbaar oppervlak wordt vergroot.