Verborgen gebreken

In het compromis de vente wordt gewoonlijk opgenomen dat het risico van verborgen gebreken bij de koper ligt.

De verkoper is verplicht om alle feiten (inclusief bekende gebreken) te melden aan de koper, en de koper is verplicht om die gebreken te onderzoeken.

Net als in Nederland ligt voor een verborgen gebrek, waarvan de verkoper niet op de hoogte is, het risico bij de koper. Indien na ondertekening van de acte authentique een gebrek bekend wordt, kan de koper slechts een schadevergoeding eisen van de verkoper als hij kan aantonen dat de verkoper op de hoogte was of had kunnen zijn van het verborgen gebrek.