Financiering

Probeer het eens vanuit het standpunt van een Franse bank te zien: Een buitenlander zonder ervaring als ondernemer in Frankrijk wil een bedrijf overnemen. Met geld van de bank. Oeps, denkt de bank, dat is een fors risico…

De voorbereiding van de aankoop van een bedrijf begint met een blik in uw eigen portemonnee. Met een lege portemonnee is niks te koop en financieringen van 100% voor een bedrijfsovername, dus zonder eigen vermogen, zijn hoogst zeldzaam. Alleen indien u een Franse bank (een Nederlandse bank begint hier niet aan) kunt overtuigen van uw ervaring en ondernemerstalent in exact dezelfde branche en dan bij voorkeur nog in Frankrijk opgedaan, zou een financieringsaanvraag zonder eigen vermogen kans kunnen maken. Maar in bijna alle gevallen zal een bank niet verder gaan dan het financieren van 50% van de totale investeringen. Vaak zelfs nog minder.

De financiering van een bedrijf in drie delen:

1. Aanschaf van het fonds de commerce. Indien een bank dit al zou willen financieren gaat dat vaak tegen een bedrijfsfinanciering met een rente van ongeveer 5% (rentestand 1 januari 2016) en een aflossingstermijn van 7 jaar. Vaak kan een eerste aflossingsvrij jaar worden uitonderhandeld. Die zeven jaren komen overeen met de afschrijftermijn die de Franse belastingdienst hanteert voor de aanschaf van een fonds de commerce, al laten hele veel bedirjven het fonds de commerce op de balans staan zonder afschrijving.

2. Aanschaf van het bedrijfspand. Gebruikelijk is een financiering met een rente van ongeveer 4% (rentestand 1 juni 2016) en een aflossingstermijn van 15 jaar. Ook hiervoor kan vaak een eerste aflossingsvrij jaar worden afgesproken met de bank.

3. In sommige gevallen is ook een woonhuis onderdeel van de transactie en daarvoor zijn veel gunstiger financieringsvoorwaarden onderhandelbaar.

Een bank zal uw financieringsaanvraag in overweging nemen als u :

1. De exploitatieresultaten van de laatste drie jaar van de verkoper kunt overleggen.

2. Een prévisionnel kunt overleggen voor de eerst drie jaar van uw exploitatie, Dit is een soort boekhouding maar dan gericht op de toekomst in plaats van op het verleden, waarin uw plannen zijn verwerkt, alsmede gegevens van voorgaande jaren. Het is dus geen businessplan, zoals Nederlanders zich dat meestal voorstellen. De prévisionnel moet aantonen dat de bank geen of een overzichtelijk risico loopt.

3. De bank kunt overtuigen dat u alles in huis heeft om het plan tot een succes te maken.