Bail précaire

De bail précaire is een bijzondere vorm van een bail commercial en kan dus ook gebruikt worden voor het (ver)huren van commercieel onroerend goed.

De bail précaire heeft de volgende kenmerken:
– Maximale looptijd: 3 jaar (inclusief eventuele verlengingen). Geen minimale looptijd
– Uitsluitend bedoeld voor commerciële verhuur (en de toegestane activiteiten moeten specifiek worden vermeld)
– Opzeggen niet mogelijk, noch voor huurder, noch voor verhuurder gedurende de overeengekomen looptijd
– Tussentijdse huuraanpassing niet mogelijk
– Het onderhoud komt meestal voor rekening van verhuurder, maar hiervan kan worden afgeweken (m.u.v. de ‘schil,’ daarvan blijft het onderhoud altijd voor rekening van de verhuurder)
– De verhuurder neemt meestal de verzekering en de nutsaansluitingen voor zijn rekening
– De huurder heeft geen recht op verlenging van het contract, noch een voorkeursrecht (droit de préemption) bij verkoop.

Bij een bail précaire zijn de belangen van verhuurder en huurder meer in evenwicht dan bij een bail commercial. Helaas is de huurperiode maximaal drie jaar, bij overschrijding van die periode gaat de bail précaire automatisch over in een bail commercial. Die drie jaar kan natuurlijk wel gebruikt worden om te achterhalen of het ondernemen in Frankrijk bevalt.

Er bestaat overigens ook een variant van de bail bail précaire voor een bail d’habitation. De maximale doorlooptijd is dan twee jaar. Verder zijn bovendtaande voorwaarden ook geldig.