Bail commercial

Een bail commercial, ook wel 3-6-9-bail genoemd, is het meest gebruikte contract voor de verhuur van commercieel onroerend goed.

In het contract wordt opgenomen welke commerciele activiteit is toegestaan.

De bail commercial heeft de volgende algemene kenmerken:
– Minimale doorlooptijd: 9 jaar. De wet staat afwijkingen toe van deze perioden, in dat geval wordt het een Bail Précaire genoemd.
Opzegtermijn voor de verhuurder: niet
– Opzegtermijn voor de huurder: maximaal 6 maanden d.m.v. een exploot van een deurwaarder of een aangetekende brief
– Tussentijdse huuraanpassing is mogelijk: eens per drie jaar
– Het onderhoud kan vrij verdeeld worden tussen koper en verkoper, maar het onderhoud van de ‘schil’ (fundering, dak, dragende muren) is altijd voor rekening van de verhuurder
– De huurder moet het pand verzekeren, m.u.v. de schil, daarvoor moet de verhuurder een verzekering afsluiten
– De verhuurder mag tenminste twee maal per jaar het pand inspecteren, indien hij zijn bezoek (uitsluitend gedurende werktijden) tevoren aankondigt. Het aantal bezoeken mag worden verhoogd tot één per maand in de zes maanden voorafgaande aan de afloop van het contract of in geval de verhuurder het pand wenst te verkopen.
– De huurder heeft bij verkoop altijd een voorkeursrecht (droit de préemption)
Overname van roerende goederen met een afzonderlijk contract
– Er moet door verhuurder een forse schadevergoeding worden betaald, indien de verhuurder na negen jaar de huur opzegt en de huurder kan aantonen dat hij daardoor schade lijdt. De schadevergoeding kan oplopen tot een of anderhalf maal de totale jaaromzet van de huurder. Dit is met name het geval bij gebouw-afhankelijke omzet, bijvoorbeeld een winkel, restaurant of hotel.

Bij dit alles komt nog de bescherming van de huurder. Als die gewoon weigert zijn huur te betalen, dan kan hij nog heel lang (vaak een jaar of meer) het pand blijven gebruiken voor zijn commerciële activiteiten, voordat hij eruit kan worden gezet na uitspraak van de rechtbank.