Huurderbescherming

De Franse huurderbescherming gaat zo ver dat een verhuurder weinig rechten heeft als het gaat om beëindiging van de huur voor een particulier woonhuis.

In Frankrijk gaat het woonrecht (droit au logement, DAL) vaak boven het eigendomsrecht. Nadat iemand zes maanden huur heeft betaald gaat die huurderbescherming in. Dat wil zeggen dat de huurder niet zomaar het huis uitgezet kan worden als hij zijn huur niet betaalt. Tot voor kort was uitzetting met inschakeling van een huissier (deurwaarder) mogelijk, alleen niet in de wintermaanden. De Fransen vinden het niet sociaal om mensen in de winter op straat te zetten. Dus ook al werd de huur niet betaald, uitzettingen mochten slechts worden uitgevoerd vóór 1 november of ná 1 april. Dat was wellicht vervelend, maar wel duidelijk voor verhuurders. Sinds daklozen ook in de zomer zielig werden bevonden, zijn uitzettingen nu alleen nog maar mogelijk na een gerechtelijke uitspraak. Als een huurder niet betaalt, kost het al snel een jaar (en mogelijk duizenden euros aan advocaatkosten voor de verhuurder) voordat er een gerechtelijk bevel wordt gegeven voor uitzetting. Handige, kwaadwillende huurders weten dat zomaar op te rekken tot twee jaar. En dan is het nog maar de vraag of de verhuurder in het gelijk wordt gesteld. Inmiddels heeft menig niet-betalende huurder een rechter ervan weten te overtuigen dat hij echt geen ander huis kan vinden, zodat de verhuurder of de gemeente verplicht werd om vervangende woonruimte aan te bieden bij de uitzetting. In het voordeel van de huurder is verder dat de rechter altijd het advies moet vragen van de Préfecture (assignation du préfect), ten aanzien van de sociale noden van de huurder. Let wel: vervangende woonruimte aanbieden aan huurders die willens en wetens de huur niet betalen!

De situatie voor commerciële huurpanden is minder zorgelijk, maar ook daar moet er altijd een rechter aan te pas komen om een huurder te verwijderen, ook al betaalt hij zijn huur niet. De uitzettingsprocedure is meestal echter een stuk korter dan bij particuliere huurders.