Andere naam voor het compromis de vente

Een gemiddeld compromis de vente bestaat uit een 15-20 bladzijden aan dichtbedrukte tekst, veelal in archaïsch juridisch Frans, plus natuurlijk een stapel bijlagen. Er staan ook grote lappen tekst in die niets anders zijn dan een letterlijke wetstekst.

Overigens staat het compromis de vente ook bekend onder de volgende namen:
SSP
– C
ontrat sous seing privé
– Acte sous signatures privées
– Avant-acte
– Promesse de vente synallagmatique
We denken wel eens dat al die andere termen zijn uitgevonden om de arme koper in verwarring te brengen… Wij kiezen op deze website eenduidig voor de meest duidelijke en ook meest gebruikte naam:  COMPROMIS DE VENTE