Offre de Vente & Promesse de Vente

Wat is een belofte van een verkoper waard?

Een offre de vente is slechts de bekendmaking dat de verkoper wil verkopen tegen een bepaald bedrag. Een koper kan daar dus geen enkel recht aan ontlenen. Zolang er geen compromis de vente is getekend kan de verkoper dit aanbod op elk moment intrekken of veranderen.

Promesse de Vente

Een promesse de vente is een unilateraal (één-partij) document waarin de verkoper belooft het huis voor de koper “vast te houden”. In zekere zin vergelijkbaar met een Nederlandse ‘optie op een huis.’ De verkoper haalt zijn huis dus uit de verkoop en rekent erop dat koper inderdaad op de afgesproken datum tot de koop overgaat. De koper betaalt alvast een gedeelte (vaak 10%) van de koopprijs om aan te geven dat hij serieus is. De koper heeft vervolgens het recht om alsnog van de koop af te zien. De verkoper mag in dat geval de 10% aanbetaling houden als schadevergoeding omdat hij het huis voor niets uit de verkoop heeft gehaald, maar hij kan de koper verder nergens toe verplichten.

Voor- en nadelen

In de promesse de vente is dus verder nog niets geregeld over boeteclausules voor de verkoper, indien die in gebreke blijft en over allerlei andere voorwaarden. Kortom, een promesse de vente is een quasi-koopcontract dat voor de koper als enige voordeel (?) heeft dat hij niet gehouden kan worden aan de koop, mocht hij er achteraf toch vanaf willen zien (tegen inlevering van 10% van de aankoopprijs), maar als nadeel dat het verder geen enkele van de wettelijke zekerheden biedt die een koper geniet als hij een compromis de vente tekent.

Wij raden de ondertekening door een koper van een promesse de vente sterk af, behalve in heel uitzonderlijke situaties.